درباره استان لرستان

استان لرستان که از استان‌های غربی کشور ایران می‌باشد از شمال به استان همدان، از شرق به استان اصفهان، از جنوب به استان خوزستان و از غرب به استان کرمانشاه محدود می‌شود. از نظر آب و هوایی می‌توان گفت تقریبا، سراسر استان را کوه‌های زاگرس دربرگرفته است، که به همین دلیل، این استان از آب و هوای کوهستانی برخوردار است. طبق یافته‌ های باستان شناسی، این منطقه یکی از نخستین سکونتگاه‌‌های قدیمی بشر بوده همچنین مفرغ لرستان از شهرت باستان‌ شناسی زیادی برخوردار است. لرستان تنها استان ایران است که به دلیل اهمیت فوق‌ العاده تاریخی یکی از ۴ بخش اصلی موزه ملی ایران را به خود اختصاص داده‌ است.