درباره استان کرمان

کرمان با دربر گرفتن بیش از 11 ٪ از کل کشور،‌ پهناورترین استان ایران می‌باشد.
این استان از نظر جغرافیایی، از شمال به استان خراسان جنوبی، از شرق به سیستان و بلوچستان، از غرب به یزد و فارس و از جنوب به هرمزگان محدود می‌‌شود. تنوع آب و هوایی استان کرمان، به دلیل شرایط خاص اقلیمی در خور توجه است. در نتیجه این شرایط اقلیمی در قسمت شمال و شمال غربی از آب و هوا خشک، در جنوب و جنوب شرقی گرم و مرطوب و درجنوب غربی و مرکز از آب و هوای سرد و کوهستانی برخوردار است. از نظر قدمت و پیشینه نیز می‌‌توان گفت که از تاریخی‌ترین استان‌‌های ایران است و بیش از 660 اثر ملی ثبت شده در خود دارد.