درباره استان خراسان رضوی

خراسان رضوی از استان‌‌های شمال شرقی ایران، به مرکزیت شهر مشهد می باشد، که از لحاظ جغرافیایی، از شمال با ترکمنستان و استان خراسان شمالی، از غرب با استان سمنان، از جنوب غربی و جنوب با استان خراسان جنوبی و از شرق با افغانستان همسایگی دارد. این استان از نظر بارندگی و رطوبت دارای بارندگی نسبی و متوسط است. در مورد قدمت آن نیزمی توان گفت قدیمی ترین آثار حیات انسانی در ایران که شامل تعدادی ادوات و دست افزار های سنگیِ است در این استان کشف شده که با قدمت تخمینی 800 هزار سال قبل یعنی متعلق به دوران پارینه سنگی قدیم، از بستر رودخانه در این استان، به دست آمده اند. در نتیجه این استان جاذبه های تاریخی و گردشگری زیادی دارد.