درباره شهر شازند در استان مركزی

آب و هوای شهر شازند
آخرین به‌روزآوری - 4:11
کمینه دما : 5.54 کمینه دما : 5.54

مکان‌ها دیدنی و توریستی شازند

بهترین راه سفر

بعد از خروج از شازند

بهترین فصل برای سفر

در حال بارگذاری ...

در حال بارگذاری ...