درباره شهر تفرش در استان مركزی

آب و هوای شهر تفرش
آخرین به‌روزآوری - 4:11
کمینه دما : 7.34 کمینه دما : 7.34

مکان‌ها دیدنی و توریستی تفرش

بهترین راه سفر

بعد از خروج از تفرش

بهترین فصل برای سفر

در حال بارگذاری ...

در حال بارگذاری ...