درباره شهر قیر و کارزین در استان فارس

آب و هوای شهر قیر و کارزین
آخرین به‌روزآوری - 4:11
25°
کمینه دما : 25.19 کمینه دما : 25.19

مکان‌ها دیدنی و توریستی قیر و کارزین

بهترین راه سفر

بعد از خروج از قیر و کارزین

بهترین فصل برای سفر

در حال بارگذاری ...

در حال بارگذاری ...